Zasięg

Wykaz dostępnych lokalizacji

[iframe src=”http://new.wad.pl/mapa.html” width=”100%” height=”600″]

Na powyższej mapie zaznaczono pole zasięgu sieci światłowodowej. Pomimo dołożenia wszelkich starań, mogą występować miejsca, w których nie będzie możliwości podłączenia z przyczyn niezależnych od operatora.

Sieć Radiowa AirMAX

Sieć radiowa dostępna na obszarze powiatu wadowickiego i terenów przyległych.

Sieć Światłowodowa FTTH

Wadowice (90% miasta), Tomice, Witanowice, Babica, Zawadka, Gorzeń Dolny, Jaroszowice (częściowo), Koziniec (częściowo), Klecza Dolna (do wiaduktu), Chocznia, Radocza, Woźniki, Zygodowice, Bachowice, Spytkowice, Wieprz, Kalwaria Zebrzydowska (większa część miasta), Brody, Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Stanisław Górny.

Zobacz dużą mapę